Тридесетина фермери от региона присъстваха на информационната среща за млекопроизводители, проведена в Бизнеспарк Русе по инициатива на „Агромайстер“ ЕООД, в сътрудничество с „Инфо Трейнинг“ ООД. Целта бе производителите да получат достатъчна теоретична и практическа осведоменост и увереност да осъществяват успешно своята дейност, като използват нови ползотворни възможности за реализация на продукцията си и за повишаване на стойността й.
Инж.Иван Филев - управител на „ГЕА-фарм“, представи примерни технологии за отглеждане на 50 дойни крави. Разгледани бяха наредбите за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и за производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. Агроном Радка Малинова представи Хумустим - торът за екологично чисти храни.
„Агромайстер“ ЕООД е сред лидерите в бранша, отличаващ се с висок професионализъм и качество в комплексното обзавеждане на животновъдни ферми. Дружеството е дистрибутор на известните „ГЕА-фарм“ технологии и поддържа добри партньорски взаимоотношения с представители на световноизвестни марки. Фирмата предлага оборудване за преработка на мляко (Plevnik, Словения, Janschitz, Австрия), оригинални части (Fortschritt), фуражосмесители (Lucas), органичен хуматен тор (Хумустим), части за почвообработваща техника (Industriehof). 
От „Агромайстер“ заявиха, че се надяват да превърнат подобни срещи в добра традиция, в място за обмяна на знания и опит, възможност за кумулиране на идеи и развитие на заинтересованите участници.