Добивът на петрол с газов кондензат в Русия от януари до септември 2016 г. е достигнал 406,718 млн. тона, което е с 2% над аналогичния показател за 2015 г., предадоха световните агенции.

Експортът на руско „черно злато“ в страните от т.нар. далечна чужбина /страните от ЕС – бел.ред./ за първите 9 месец на тази година са нараснали с 6,1% в сравнение с януари-септември 2015 г., достигайки 174,225 млн. тона.

Добивът на природен газ за посочения период е намалял с 0,1% спрямо миналогодишния показател – 449,301 млрд. куб. м.

Анализирайки тази информация, трябва да се има предвид, че февруари 2016 г. е с 1 ден по-дълъг, отколкото февруари 2015 г.