Нов общински съветник положи клетва в Ценово. Светла Николова е в групата на БСП и заема мястото на Енчо Цвятков, който е с предсрочно прекратени правомощията. Причината за това е, че без уважителни причини не се е явил на три поредни заседания на общинския съвет. 
След подписването на клетвения лист Николова получи таблет с качени докладни. Тя бе поздравена от председателя на местния парламент Галина Георгиева и от кмета Петър Петров. За зам.-председател на общинския съвет пък единодушно бе избран Емил Божков. 
На заседанието присъства и областният управител Стефко Бурджиев, който призова общинските съветници съвестно да изпълняват задълженията си. На 7 октомври Бурджиев ще има изнесена приемна в Новград.