Областният управител Стефко Бурджиев бе избран за основен член в Комитета за координация на прилагането на подхода „Водено от общностите местно развитие“. Това стана на двудневното заседание на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район, което се проведе в хотел „Рай“ и чийто председател е именно Бурджиев. В него участваха областните управители на Велико Търново, Габрово и Разград, представители на министерства, общини, институции и академични среди. Обсъдени бяха състоянието на републиканските пътища и напредъкът по предпроектното инвестиционно проучване за магистрала Русе-Велико Търново, проблемите по програмата за саниране и перспективите за развитие на висшите училища в района. Представени бяха благотворителните каузи, към които русенската областна управа е съпричастна - кампанията „Твоята стъпка напред“ за изграждане на център за подкрепа на хора с онкологични заболявания и инициативата за закупуване на първия в България робот-локомат за лечение и рехабилитация на пациенти със загубени или намалени двигателни функции.