Близо две трети от домакинствата са със затруднени възможности да посрещнат непредвидени разходи като неотложен ремонт на жилището и колата, подмяна на пералня или хладилник, внезапно заболяване и др. Всяко трето (33.8%) се ограничава при отопляване на жилището си поради недостиг на средства. На почти половината домакинства (46.1%) им е трудно да осигурят всеки втори ден на трапезата си месо, пилешко или риба. 73.8% имат ограничения да си позволят едноседмична почивка извън дома. Това показват данните на териториалната статистика за част от индикаторите за бедност и социално включване, използвани от Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация.
Докато за страната 3.1% от българите не могат да си позволят телефон, включително мобилен, за област Русе делът им е по-нисък - само 1.1%. 29% от лицата в русенските домакинства не притежават автомобил (вкл. и служебен, който се ползва за лични нужди), а за страната средният относителен дял е 24.1%. В областта само 0.5% от домакинствата не разполагат с цветен телевизор, а 8.7% - с автоматична перална машина.
Както „Утро“ писа, според данните на статистиката делът на населението на Русенска област, живеещо в материални лишения, нараства от 36.3% през 2014 г. на 38.6% през 2015 г. От основни продукти и услуги се лишават 35.7% от мъжете и 41.4% от жените. В риск от бедност или социално изключване, съгласно приетите критерии в стратегията „Европа 2020“, са 101.7 хиляди жители на областта - 45.9 хил. мъже и 55.8 хил. жени. И това е близо половината (44.7%) от населението на Русенско.