16 са децата и младежите, които са преминали през русенската Синя стая, осигуряваща специфична атмосфера за разпити и разговори с деца, станали жертва или свидетели на насилие. Данните бяха изнесени от директора на Комплекса за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ в Русе Милена Влахова по време на семинара „Правосъдие, приятел на детето“, който започна работа вчера. В продължение на два дни ще се проведе обучение на професионалисти - юристи, полицейски служители, социални работници, психолози, които имат отношение и работят с деца в кризисни ситуации. Семинарът е четвърти за страната и се организира от Института по социални дейности и практики.
Целта на нашите дейности, които са насочени към осигуряване на щадящи условия най-вече за малолетните и непълнолетните момичета и момчета, които са пострадали от различен тип насилие, е да поставим в центъра на вниманието хората, а не работата. Това каза проф.Нели Петрова, председател на Управителния съвет на Института по социални дейности и практики /ИСДП/. Това е и съвременното европейско разбиране на проблема, поясни тя, като посочи, че не е най-важното да си свършиш професионално работата, но не си се отнесъл с разбиране и, още повече, с нужното внимание към мерките, които трябва да се вземат във връзка със страданието, понесено от детето. Много пъти се е случвало пострадалото дете да бъде разпитвано не само веднъж, затова наистина
е от огромно значение как малкият човек ще преживее първия разпит
дали ще се реши на откровеност, дали ще се почувства достатъчно защитен и дали ще повярва на хората, които искат да получат от него максимално количество информация, каза проф.Петрова. Тя подчерта и колко важно е да се вземат под внимание адекватните начини за превенция след вече настъпил факт на насилие. И разказа пример, който илюстрира важността на предприетите мерки - за момиченце, което след като е било насилено от биологичния си баща, две години по-късно е подложено на същия ужасен акт от новия съпруг на майка си. Очевидно в този случай не е направено всичко, за да се отчете позицията на майката, нейното поведение спрямо насилието и по отношение на детето, не са обмислени и предприети стъпки за недопускане на повторение на тази драма, каза проф.Петрова.
За новия проект на ИСДП разказа съдия Нели Батанова от Шумен, където е отворила врати една от трите така наречени Детски къщи. В тях се осигурява цялостно всичко необходимо, за да могат различните специалисти да разговарят с пострадало дете - там са специалистите, които водят разпитите, там се осигурява правно консултиране, здравно-медицинска и психологическа грижа. Всички са заедно - а това създава допълнително усещане у пострадали от тежка травма, че той не е сам, че
хората около него искат да му помогнат, а не само да си свършат работата
и да престанат да се интересуват от него, коментира Батанова. Засега тези Детски къщи са само три - в София, Шумен и Монтана, от института се надяват те да се превърнат в институция, която е част от процеса за помощ на жертвите на насилие.
Една от стъпките в тази посока са именно Сините стаи, които също са инициатива на института. В цялата страна те вече са 15, като русенската е една от първите. Тя започна да работи на територията на Комплекса за социални услуги за деца и семейства през 2013 година с подкрепата и съдействието на общината, обясни Милена Влахова. Официалното откриване е на 18 юни 2013 година, а първият разпит на дете там е проведен едва година и половина след това, каза Влахова. Според нея капацитетът не се използава достатъчно, въпреки че от КСУДС смятат, че са направили всичко възможно, за да запознаят специалистите с наличието на подобна точка в Русе. 16-те деца, които са били разпитвани в Синята стая, са на възраст от 6 до 15 години, като
по-голямата част от разпитите са били във връзка с досъдебни производства
Заявките в по-голямата си част са направени от Русенската окръжна прокуратура - оттам са дошли 8 заявки, 5 са пристигнали от съда. От МВР само три пъти са се обръщали за съдействие и с желание да бъде използвана Синята стая към КСУДС. При това от МВР-Русе такова искане е било заявено само веднъж, другите две са били от Разград, каза Влахова.
Надяваме се все пак интересът към това специално помещение да се увеличи, не скри Милена Влахова. И добави, че и в 16-те случая на разпити на територията на Синята стая, всички участници са били доволни - деца, родители, специалисти. Това показва категоричния положителен ефект, значи инициативата има бъдеще, очевидно е нужно да направим още, за да научат професионалистите в различните служби и институции, че в Русе има Синя стая, заключи директорката на КСУДС.