Малки и средни предприятия, които искат да кандидатстват за европейско финансиране по Оперативните програми “Иновации и конкурентноспособност” и “Наука и образование за интелигентен растеж” ще трябва да търсят съдружие с Висши учебни заведения или изследователски центрове. Това става ясно от предложението за промяна в Закона за малките и средни предприятия.

С изменението на закона се цели хармонизиране на българското законодателство в областта на малките и средните предприятия с европейската нормативна уредба, регламентираща категоризацията и свързаността на предприятията, пише в мотивите към законодателната инициатива.

Ако промяната не бъде приета, малки и средни предприятия, които кандидатстват и получат европейско финансиране за иновации и образование, могат да станат причина за налагането на финансови корекции по програмите. “От друга страна, при условие, че Управляващ орган на оперативна програма откаже достъп до помощ на този тип предприятия на основание на Европейските разпоредби, е възможно да възникнат юридически казуси”, уточняват авторите на поправката.

Ако обаче фирмата е в съдружие или има като партньор висши училища или изследователски център, то тя ще се разглежда като “независима”. Така предприятия, които са създадени с участието на ВУЗ-ве или изследователски центрове ще могат да кандидатстват по схемите за безвъзмездна финансова помощ за МСП при условията на предприятия-партньори.