Популацията на слонове в Африка е най-ниска от 25 години насам главно заради бракониерството. Това се посочва в доклад на Международния съюз за защита на природата /IUCN/.

В Африка сега живеят близо 415 000 слона или със 111 000 по-малко отколкото преди десетилетие.

Бракониерството, което особено се разрасна от десетина години, е главната причина са намаляване на популацията на величествените животни.

Съкращаването на естествените зони, където е разпространен видът, също води до неговото намаляване. Бракониерите ловуват слоновете заради високата цена на бивните им на азиатските пазари.

Тревожният доклад бе огласен във връзка с открития в Йоханесбург международен конгрес за търговията със застрашени от изчезване диви животни, който трябва да обсъди нови мерки за защитата им.