Общо 1113 са подадените заявления за изкупуване на частни гори в 6-те държавни горски предприятия. Това е резултатът от първото обявление за изкупуване на частни гори от държавата. Изкупуването е изцяло на доброволен принцип и ще се извършва с рамкиране на подадените за изкупуване имоти по няколко критерия, един от които е близостта на имота до държавните горски територии и възможност за обединяване с други държавни парцели.
Най-много са заявленията, подадени в Северозападно държавно предприятие във Враца (288), следвани от  Югоизточно държавно предприятие в Сливен (266), а 215 са подадените в Югозападно държавно предприятие, Благоевград. 147 са заявленията за изкупуване на територията на Северноцентрално държавно предприятие, Габрово, 119- на Южноцентрално държавно предприятие, Смолян и 78 на Североизточно държавно предприятие в Шумен.
Комисии, назначени от директорите на 6-те държавни предприятия, ще разгледат, оценят и класират постъпилите заявления. В периода от 26 до 28 септември 2016 г. ще бъдат обявени списъците на класираните имоти на интернет страниците на държавните предприятия.