Един-единствен участник подаде оферта за втората тръжна сесия за отдаване на ниви от Държавния поземлен фонд. Иван Караиванов, член на управата на фермерския съюз „Дунавско зърно“, спечели без борба правото да обработва предложените парцели в Кривня и Сеново, община Ветово с обща площ почти 100 декара. За всичките 13 терена той бе предложил наем от 61 лева на декар. 
На търга за срок 1 година бяха предложени 1075 декара ниви за отглеждане на едногодишни полски култури. Началната цена за всички парцели бе 48 лева на декар. Безстопанствени остават 722 декара в Община Иваново, 179 дка в Две могили и 21 дка в Борово. 
На първия търг през юли се явиха 35 зърнопроизводители от областта. Най-щедрото предложение бе за терен в Ценово, за който бяха оферирани 120 лева рента на декар. Огромното мнозинство парцели обаче бяха спечелени с цени между 60 и 65 лева, което отговаря и на пазарните нива на рентите в областта.