36 фирми от региона са се възползвали до момента от възможността да получават възстановен ДДС по новата опростена процедура, съобщиха от НАП. Съгласно последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, от 1 септември облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС към задължени лица, отговарящи на определени условия. 
От тази възможност можеха да се възползват доста повече фирми, ако счетоводните им експерти в подадените до 14 септември справки-декларации за отминалия август бяха спазили някои основни изисквания, коментират данъчните. Най-важното задължително условие за облекчения ред е в месечната справка-декларация да е посочена валидна и активна банкова сметка в лева, по която сумата да бъде възстановена. От 1 септември в електронната услуга за подаване на ДДС документи по интернет е дадена възможност в справките-декларации с декларирана сума за възстановяване фирмата да може да посочи и банкова сметка за превод на средствата. В офиса на НАП в Русе 98% от фирмите подават документите си по ДДС по интернет.
Опростената процедура по възстановяване на ДДС  се прилага само за фирми, които са определени от приходната администрация като нискорискови и при които не се налага извършване на прихващане с други изискуеми задължения. Това е второто важно условие - дружествата не трябва да имат неплатени задължения към бюджета, за да очакват без проверка своите пари по банковата си сметка. 
Агенцията оценява риска от неспазване на данъчното законодателство по утвърдени критерии, които се прилагат автоматично за всички задължени лица. Част от тях се отнасят до наличие на данни за участие в схеми за измами с ДДС. От НАП уточняват още, че конкретните критерии и тяхната тежест в оценката на исканията за възстановяване на ДДС без проверка са служебна тайна.