Социалното министерство е най-големият рекламодател със средства от европейските фондове. Това става ясно от регулярната месечна справка, която се публикува от администрацията на Министерския съвет, предаде репортер на БГНЕС.

На 25 август от Министерството на труда и социалната политика са сключили договор за популяризиране на дейностите по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на стойност от 360 000 лв. Това е и най-големият договор, който управляващите са сключили през отпускарския месец. С последния договор общия размер на средствата за популяризиране на европейската програма, която се управлява от МТСП през програмен период 2014-2020 година, преминават границата от 2,5 млн. лв.

Сключените договори по ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” са малко за над 800 000 лв. По ОП “Околна среда” 2014-2020 година има сключени договори за над 100 000 лв. По ОП “Регионално развитие” има сключени договори на стойност 1,6 млн. лв., от които един е за 1 млн. лв. Контрактът е за логистика и провеждане на събития касаещи изпълнението на проекти по програмата.

Според регулярната справка, която служителите, ръководени от вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев изготвят, не присъстват информация за сключени договори за популяризиране на европейските програми, които се управляват от Министерство на икономиката и Министерство на земеделието.

През август месец Министерство на околната среда и водите си е поръчало 30 000 книжки за оцветяване на стойност близо 30 000 лв.

За въвеждащо обучение на бенефициентите по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” през миналия месец Министерство на образованието и науката е сключило договор на стойност малко над 12 000 лв.

Малко над 77 000 лв. ще платят от Управляващия орган на ОП “Добро управление” по два договора за печатни и рекламни материали.