„Няма да допуснем някой да трови въздуха на русенци. Изцяло подкрепям недоволството на моите съграждани и изисквам да се приложат най-строгите мерки на закона, дори да се стигне до затваряне на предприятия“. Това пише в писмо до институциите кметът Пламен Стоилов. Той настоява в борбата с обгазяването активно да се включат не само Регионалната екоинспекция, но и Регионалната здравна инспекция и Инспекцията по труда.
В писмото си до институциите кметът настоява да бъде уведомяван незабавно за мерките, които се предприемат, и за резултатите от проверките.
„Като кмет и като гражданин съм съпричастен с проблема и няма да спра да изисквам от отговорните институции да си свършат работата. Недопустимо е при тази мобилизация на толкова институции и при създалото се обществено недоволство, да се демонстрира безнаказаност и обгазяването да продължава“, пише още Стоилов.