През първия учебен срок на новата учебна година ДАЗД предвижда пилотно наблюдение на агресията в училища от малки населени места.

Успоредно с наблюденията ще бъдат направени беседи с ученици по темите за превенция на насилието, агресията и училищния тормоз; ще се популяризира сред децата Националната телефонна линия за деца 116111 като средство за подаване на сигнали, за информиране и консултиране, съобщи председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева.

Само за последните 12 месеца са приети близо 120 000 обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111. Според Офелия Кънева е хубаво, че горещата линия се ползва и от родители.

Над 50% от обажданията са от възрастни, които търсят съвет и тълкуване на казуси и предизвикателства с деца. Малко над 40 на сто са обажданията на деца. Много голям дял от тях са по повод конфликт в рамките на семейството, обикновено с родител - близо 90 процента.

Председателят на ДАЗД посочи, че все още телефон 116111 не се разпознава достатъчно като инструмент от професионалните среди - едва 6-7 на сто от постъпилите сигнали за насилие са от учители, възпитатели, лекари или други професионалисти.

От октомври експерт на ДАЗД ще посещава поне веднъж месечно местата за временно настаняване на бежанци. Присъствието на ДАЗД в работата с деца бежанци ще се засилва, каза Кънева.