Българският театър и Русе загубиха един от най-ярките си театрални творци в лицето на Пламен Панев. Театралният и филмов режисьор с динамичен живот почина вчера след мъчително боледуване. 
„Ще запомним завинаги личността на Пламен Панев в периода, когато той беше директор на театъра от 2006 до 2009 година. Със своите организационни умения и иновационни подходи той тласна театъра към нови театрални търсения, към развиване на богата  международна дейност, към разполагането на репертоара и реализацията му в контекста на европейските критерии. Пламен Панев беше личност с модерно мислене, която с пристрастие и любов анализираше и пресъздаваше на сцената емоциите и размислите на българската душа“, написаха творците и служителите от русенския театър. 
Сред най-ярките спектакли на Пламен Панев, които обогатиха палитрата на русенската трупа, са „Албена“ от Йовков, „Оркестър Титаник“ от Христо Бойчев, „Оттегляне“ от В.Хавел, „Хъшове“ и „Службогонци“ от Вазов.