Групата на „Параходство БРП“ завършва първото полугодие на годината със сериозен спад на приходите, показва консолидираният финансов отчет на дружеството, в който са включени и резултатите на дъщерните предприятия. Общите продажби намаляват от 11,85 на 8,22 млн. лева или с над 30%. Печалбата пада драстично спрямо същия период на миналата година - от 1,367 млн. лева на 279 хил. лева, тоест около 5 пъти.
Самото БРП отчете 7,3 млн. лева приходи за полугодието и 559 хил. лева печалба. В тези резултати обаче влизат сделките с другите предприятия от групата и най-вече получените от дъщерното дружество „Ви Ти Си“ дивиденти от печалбата му за миналата година в размер на 861 хил. лева. Без тях финансовият резултат на параходството би станал отрицателен. 
БРП притежава по 100% от „Интерлихтер Словакия“ и „Блу Сий Хорайзън“ /Република Сейшел/ и „Порт Инвест“, което преди време получи концесия за пристанището в Лом. Компанията е собственик на 94,25% от акциите в „Маяк-КМ“, 55% в „Порт Пристис“, 41% във „Ви Ти Си“ и дялове в „Елпром“ АД и „Интерлихтер - Будапеща“.
БРП притежава 50% в съвместното с БМФ дружество „Варнафери“, извършващо фериботни превози до Русия, което, както стана в края на миналата година, търпи сериозни загуби. Затова се наложи параходството да му налее свежи пари, участвайки в увеличението на капитала му с над 5 млн. лева.
От дъщерните дружества на параходството най-съществени са резултатите на „Порт Инвест“ ЕООД, концесионер на пристанището в Лом. За миналата година то реализира печалба от 1,237 млн. лева. Много добре се отплащат и притежаваните от БРП 41% във варненското „Ви Ти Си“ АД. През 2015 г. групата получи от него дивиденти в размер на 738 хил. лв., а през 2014 г. - 1,025 млн. лв.