Академична разходка от миналото към настоящето направиха 341 студенти задочници в Русенския университет, за които вчера започна учебната година. Те се запознаха с ректорското ръководство, срещнаха се с ръководителите на факултетите и посетиха важни места в университета. Ректорът на РУ проф.Велизара Пенчева ги поздрави с избора да продължат образованието си в Русе. Представители на русенския бизнес запознаха младежите с възможностите да учат и работят едновременно. 
Разходката продължи с посещение на лабораториите и учебната база, експозицията за 70-годишнината на РУ „Летопис на растежа“ и университетската библиотека.