И студентите задочно обучение ще могат да получават гарантирани от държавата студентски кредити. Това предвиждат предложения за промени в Закона за кредитиране на студентите и докторантите, публикувани за обсъждане на портала за обществени консултации strategy.bg. Крайният срок за подаване на становища по предложението е 22 юли.
С поправките се увеличава с още един член Националният съвет за кредитиране на студентите и докторантите, който ще е от Министерството на образованието и науката. Банките, които отпускат студентски кредити, гарантирани от държавата, също ще могат да изпращат свой представител в съвета с право на глас.
Поправките предвиждат още студентите, изтеглили кредит от банки, които са отпускали гарантирани от държавата студентски кредити, но не са подписали споразумение за държавна гаранция за съответната година, да не губят правата си по издадените гаранции от предходни години.
Студентското кредитиране в България стартира през 2010 г., когато беше приет Законът за кредитиране на студентите и докторантите. В системата на държавно гарантираното студентско кредитиране участват пет банки - ДСК, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Алианц банк и Юробанк България (Пощенска банка).