Изкуствената клетка до природозащитния комплекс Ломовете, където младите лешояди, пристигнали от Франция, се адаптираха, вчера бе отворена и птиците бяха пуснати на свобода. От Природен парк „Русенски Лом“ съобщиха, че режимът на хранене на лешоядите ще бъде променен, за да бъдат стимулирани да летят. Вече е готова площадката за изкуствено подхранване, там са  поставени макети на лешояди, които очакват живите си събратя. 
Всички млади лешояди излязоха от гнездото. Два от тях облитат района. Поведението им се следи от доброволци и специалисти от природния парк.  
Това са първи опити на Балканите за връщане в природата на египетски лешояди, които са отгледани от хората. Природен парк „Русенски Лом“ беше избран за това, тъй като тук са създадени условия за поддържане на вида, събран е опит от предишни акции и не на последно място, заради двойката с малко, обитаваща района. Ако всичко е наред, птиците ще направят връзка и ще отлетят заедно към Африка за зимата.