Съдията от Върховния административен съд /ВАС/ Тодор Петков, който бе определен за докладчик по делото, с което се оспорват кметските резултати във Ветово, си направи отвод. Така 47-годишният магистрат, който преди години оглавяваше Русенския районен съд, няма да участва в решаването на съдебния казус, а мястото му ще заеме негов колега от ВАС.
Както е известно, спорът дали действащият кмет на Ветово Георги Георгиев е правилно преизбран за нов мандат, продължава на 19 септември във ВАС. Според русенските административни съдии вотът от местните избори е неправилно отчетен, а двамата кандидати - Георгиев и д-р Мехмед Мехмед имат абсолютно равен резултат - всеки по 3227 бюлетини. Затова реално победител няма и трябва да се гласува отново. Отсъждането обаче не се хареса на повечето страни в процеса, затова те го обжалваха и пред последната инстанция. Според прокуратурата победител в изборите е Мехмед с 15 гласа преднина. Подобно е мнението и на официално загубилия кандидат на ДПС, който също настоява, че е истинският избраник на ветовското население. Собствените си изборни резултати оспори и ветовската общинска избирателна комисия, която призна, че вотът е неправилно отчетен. Единствено кметът Георгиев не обжалва решението на съда в Русе. Оказва се обаче, че той е познат на върховния съдия Петков и затова магистратът се чувства пристрастен да гледа делото.
В резултат на местожителството си и месторабота в Русе до 2008 г. определеният съдия-докладчик познава лично единия от кандидатите за кмет във Ветово, който понастоящем е ответник по делото, приема, че не следва да участва като съдия в производството по делото, поради наличие на обстоятелства, които биха породили основателно съмнение в неговото безпристрастие при разглеждане на делото, се казва в съдебния акт на ВАС.
И кметът Георгиев, и опонентът му Мехмед научиха за отвода от „Утро“, но бяха категорични, че нямат отношения с върховния съдия. Самият Георгиев заяви, че не познава лично Петков, а магистратът му е известен само като съдия, правораздавал в Русе преди години.