55 550 лева без ДДС ще струват консултантските услуги, необходими на община Сливо поле за кандидатстването с проект за ремонта на улиците в населените места. Целта е екип от консултанти да изготви и окомплектова проектно предложение, с което администрацията да кандидатства по Програмата за развитие на селските райони. То предвижда реконструкция и рехабилитация на пътните и уличните участъци, енергоспестяващи и осветителни съоръжения и тела, както и камери за видеонаблюдение. Поръчката за консултантските услуги се финансира от Програмата за селските райони, като към момента на откриването на обявлението финансиране не е осигурено. В условията подробно са описани начините и сроковете на плащанията. Оферти ще се приемат до 29 август, а на следващия ден специална комисия ще ги отваря.