Въпреки допълнително удължения срок за подаването на оферти по обществената поръчка за най-добрия план и идея за преобразяване и облагородяване на западен парк Приста и лесопарк Липник, документи подаде една- единствена фирма. Това е варненската „Фрибул“, която основно се занимава с архитектурни и инженерни дейности, а нейни собственици са Юлия и Живко Железови.      

Тя обаче е кандидат само по едната позиция - за парк Приста. Това означава, че предстои да бъде обявена нова процедура за изпълнител за изработването на подробен устройствен план за Текето, като според условията за лесопарка са предвидени 39 720 лева. А иначе общата стойност на поръчката е 64 200 лева. 
Амбицията на общинска администрация, която стана официален собственик на хижа „Приста“ и Текето миналата година, е да ги превърне в атрактивни зони за отдих и развлечение. Идеята е в района на хижа „Приста“ да се направят плажове със спасители и всичко необходимо за безопасно къпане. По отношение на Николово намерението е да се изгради модерен и красив крайградски парк и зона за отдих, а зоокътът да се разшири и да се превърне в зоопарк. Така Русе ще може да си върне и мечките, които вече ще живеят в условия, отговарящи на всички европейски стандарти. Покрай гребната база на брега на езерото пък намеренията са да се изгради цял комплекс за гребни спортове.
Плановете за изграждането на парковете са то да става поетапно, като за целта вероятно ще се търсят европейски средства.