Усилен ремонт кипи във фоайето на приземния етаж на регионална библиотека „Любен Каравелов“. Подменя се облицовката на тавана и се монтира ново осветление, ще бъде ремонтиран също и подът. Така обичайно мрачното фоайе ще придобие съвършено нова визия. И ще се превърне... в галерия! Такъв е замисълът, обясни директорката на библиотеката Теодора Евтимова. По този начин институтът ще се сдобие с място, където да подрежда изложби, посветени на различни поводи, като показва богатствата на своите фондове. Главната причина обаче за създаването на галерийно пространство тук са вече достатъчно богатите колекции от екслибриси и от комикси, за които РБ провежда международни конкурси. Ще имаме възможност да ги показваме пред русенци и пред гостите на града, за да им се радват повече хора, убедена е Евтимова.