Преките инвестиции в страната ни за периода януари-юни на 2016 г. спадат със 179,5 милиона евро, или 18,7% спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на БНБ.

От януари до юни инвестициите у нас възлизат на 778,4 милиона евро, като през юни техният размер е бил 182,1 милиона евро. В първата тройка на най-големите чуждестранни инвеститори у нас попадат Холандия /189,7 милиона евро/, Люксембург /113,6 милиона евро/ и Обединеното кралство /110,8 милиона евро/.

Данните на БНБ показват, че все по-малко чужденци купуват недвижими имоти у нас. За първите шест месеца на 2016 г. те са купили имоти на стойност 26,1 милиона евро. Най-голям дял имат инвеститорите от Норвегия с 4,7 милиона евро, или 18,2% дял, следвани от Русия и Великобритания с по 3,9 милиона евро, или 14,9% от общия размер за периода.

Със 72 милиона евро намалява и реинвестираната печалба, която показва дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството. За полугодието на тази година тя възлиза на 376,4 милиона евро при 448,8 милиона евро за същия период на миналата.