Общината търси фирма за строителен надзор при реконструкцията на кръстовището на ул. „Потсдам“ и „Проф. Михаил Арнаудов“. Обявена е обществена поръчка, за която са предвидени 5000 лева. Срокът на изпълнение ще е от началото на строително-монтажните дейности по обекта до издаването на удостоверение за въвеждането му в експлоатация. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 
Оферти по поръчката ще се приемат до 16 септември, а на следващия ден специална комисия ще ги разгледа. Преди този срок предстои да стане ясно и дали единственият кандидат по поръчката за същинския ремонт - консорциум „Потсдам“, ще бъде избран за изпълнител.