Възможностите за общи инициативи между структурите на Червения кръст в Русе и Гюргево, както и необходимостта от засилването на двустранното сътрудничество обсъдиха областният управител Стефко Бурджиев и председателят на гюргевската организация Мариан Мъчелару на работна среща вчера. Българска делегация посети офиса на гюргевския Червен кръст, където беше представена дейността на хуманитарната организация и реализираните проекти. Участниците в срещата подчертаха, че както националните структури на Червения кръст в България и Румъния, така и техните подразделения в Русе и Гюргево си сътрудничат изключително добре.