На 704 хил. лева възлизат приходите от нощувки, които са получили хотелите и другите места за настаняване в Русенско през юни, показват данните на националната статистика. Броят на отседналите в областта туристи не се е увеличил значително в сравнение със същия месец на миналата година - те са 9368. Средният им престой е бил малко по-дълъг, поради което броят на реализираните нощувки нараства с около 5 сто. Увеличават се нощувките от България, за чуждестранните граждани се отчита дори минимално намаление. Крайният резултат е с 53 хил. лева повече приходи от нощувки в областта в сравнение с юни миналата година.
През юни от всички места за настаняване най-предпочитани се оказват четиризвездните хотели. В тях са реализирани почти половината нощувки - 6829. Поради по-високите си цени четиризвездните хотели получават лъвския пай от приходите - 376 хил. лева или над 53% от всички. 
През юни в места за настаняване с една и две звезди са реализирани 6009 нощувки или 41% от всички. В хотелите с 3 звезди, от които този месец в областта са работили 8, са пренощували едва 1326 лица, които са донесли приходи от 107 хил. лева.
Регистрираните през юни туристи са общо 9368, като от тях 2627 са чужденци. Реализираните от тях нощувки в общо 42 хотела и други места за настаняване в областта са 14 700 или по 1,6 на човек. Запълняемостта на легловата база е 28%.