Виктория ИВАНОВА
Само един кандидат е подал документите по обществената поръчка за проектирането и реконструкцията на кръстовището на улица „Потсдам“ с „Професор Михаил Арнаудов“, за което общината заделя 450 000 лева. Това стана ясно след публичното отваряне на офертите. Участникът е консорциум „Потсдам“, който предвид наименованието, вероятно е създаден специално за въпросната обществена поръчка. В него влизат русенските фирми „Полистрой-2001“ със собственик Ивелин Стоянов, която основно се занимава със строително монтажни работи, както и наскоро преобразуваният в акционерно дружество „Пътинженеринг“. Третата фирма в консорциума е плевенската „Влахов инженеринг“ на Цветан Влахов. 
Тъй като се яви само един кандидат по обществената поръчка, няма да има обжалвания. Предстои комисия да разгледа и провери документите на консорциум „Потсдам“ и ако те са изрядни, фирмата ще бъде избрана за изпълнител на поръчката. Веднага след това ще бъде сключен договор и ще започне работата по натовареното кръстовище. Целта е с реконструкцията му да се подобри пропускателната способност и да се избегнат тапите, които се образуват там. 
Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на участника, но не повече от 50 дни за проектирането и не повече от три месеца за строителството.
Идеята е поетапно до 4 години цялата улица „Потсдам“ да бъде обновена, като ще се започне с най-невралгичната точка. Така значително ще се облекчи натовареният трафик и ще се подобри транспортното обслужване в Източна промишлена зона. 
Ремонтът на ул. „Потсдам“ предвижда да се изградят две платна с по две ленти, както и тротоари от двете страни. Съществуващото трасе на ул. „Потсдам“ в участъка на кръстовището е с платно за движение 7 метра, двата тротоара са с широчина съответно по 3 и 2 метра, като има и свободна площ от южната част на улицата 24 м. Освен това ще се изгради ново отводняване и ще се постави ново осветление. Ще се проектира и светофарна уредба за регулиране на движението в кръстовището.