Държавен фонд „Земеделие“ започва от днес прием на заявления за участие в двете училищни схеми за доставка на плодове и зеленчуци/мляко и млечни продукти за учебната 2016/2017 година. Документи ще се подават до 20 септември 2016 г. в областните дирекции на Фонда. Важно уточнение е, че всички документи и бланки от предходната кампания (2015/2016), подписани преди датата на публикуване на настоящите образци (12 август 2016 г.), са валидни с изключение на графика за доставка по схема „Училищно мляко“.
Двете схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ ще заработят като единна схема от учебната 2017/2018 година, припомят от фонда. Предстоящата учебна година ще е преходен период, в който ще бъдат прецизирани детайлите по прилагането на обединението им и ще се доусъвършенства интегрираната система за администриране и контрол. Единната схема за доставки на пресни плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти ще доведе до намаляване на административните разходи за обработка на два отделни потока от документи и до съкращаване на сроковете за обработка на заявленията за участие и заявките за плащане.
„Училищен плод“ се прилага успешно от 2010 година и броят на участващите в схемата нараства с всяка година. Усвояемостта на европейската помощ е на 100%, като всяка година България получава и допълнително финансиране. Сериозен интерес и прогресивно нарастване на обхванатите деца бележи и схема „Училищно мляко“, която се прилага в България от 2009 г.