312 физически и юридически лица от Русенско имат да плащат на държавата 947 286 лв. просрочени плащания, съобщиха от НАП-Русе. През тази седмица регионалният офис на приходната агенция провежда втората си за годината телефонна кампания, в която приканва борчлиите да се издължат. Сумата от близо 1 млн. лева е натрупана предимно от невнесени осигуровки, но също и по данъчни декларации или санкции по ревизионни актове.
Певци, музиканти, актьори и други публични фигури все още не са платили данъка върху доходите по данъчните си декларации, съобщават от НАП. Сред 21 000 длъжници, които закъсняват с плащането, има популярни звезди от шоубизнеса, както и лекари и адвокати, посочват от данъчното и уточняват, че тези граждани в момента получават последно предупреждение по телефона и срок за внасяне на парите до 2 седмици.
Ако след напомнянето не постъпи плащане, инспекторите на НАП ще пристъпят към запор на заплати или на имущество за събирането на дължимото по принудителен път, допълват от агенцията.
Общият размер на неплатения до момента данък върху доходите по данъчни декларации на граждани е в размер на 17 млн. лв. заедно с изтеклите лихви.
Обичайната практика на НАП при закъснение на плащането на подоходния данък е да уведоми длъжника чрез напомнително електронно съобщение и по телефона. Ако в договорения срок не постъпи очакваното плащане, случаят се предава на публичен изпълнител, който започва принудително изпълнение. В процеса на принудително събиране публичният изпълнител на НАП може да запорира заплатата или друго имущество на длъжника, а при продължаващо неплащане това имущество може да бъде обявено на публична продан.
От НАП отчитат промяна в поведението на лицата, като все повече данъци и осигурителни вноски се декларират и плащат в срок. Ако през 2014 г. делът на доброволно платените задължения е бил 77,7%, то към 30 юни 2015 г. вече достига 83%.