Пациентите, които се приемат, обслужват и изписват с пилотно внедрената в Университетската болница система за генериране на уникален идентификационен номер /УИН/ чрез пръстови отпечатъци обикновено първо се стряскат, но после им става интересно. Това е обобщеното впечатление от работата на електрониката, която работи от две седмици във Второ вътрешно отделение, Интензивно терапевтично и в Ортопедия и травматология.
За това време тя е използвана за над 100 медицински процедури, манипулации и операции на 60 пациенти, които са потвърдили самоличността си с двата пръста. 
По време на екплоатацията на системата за УИН няма възникнали сериозни проблеми, които да пречат на работата на служителите на лечебното заведение или на приемането и лекуването на пациенти, но улесняват процеса на работа, като спестяват техническо време за обработка на документация. В началото при приема хората се притесняват, като трябва да си поставят двата пръста на устройството, но после се успокояват и дори им става доста интересно, обясни за „Утро“ зам.-председателят на директорския борд в УМБАЛ д-р Йосиф Новаков. 
Системата работи в 20 лечебни заведения, като по-голямата част от тях са в София, а останалите - университетски болници в страната. Миналада седмица изпълнителният директор на УМБАЛ д-р Иван Стоянов, главната медицинска сестра Цветелина Станчева и ръководителят на отдел „Информационно обслужване“ доц.Румен Русев са участвали в дискусия по тестовото внедряване на пръстовите идентификатори в Бургас, организирана от НЗОК. До момента не са наблюдавани някакви проблеми и очакванията са тя да работи гладко от октомври, когато ще стане масова и ще обхване всички здравни заведения в страната.