Животът не е само щастие. В него има много горчиви моменти, през които трябва да преминем. Днешната поучителна история ще ви покаже какъв е смисълът на трудностите.

Притча за препятствията на пътя

В едно далечно кралство живял крал, който заповядал на своите слуги, да поставят на главния път един голям и много тежък камък. Слугите се зачудили защо им заповядват да направят това, но изпълнили нареждането на краля.

След това благородникът се скрил в храстите и зачакал. Минавали търговци, тъй като този път свързвал пазара и морето, но всички те само негодували срещу пречката на пътя им. Това, което видял кралят е, че никой не се опитал да помести камъка. Накрая се появил един старец със своята каруца пълна с плодове и зеленчуци.

Той също бил тръгнал към пазара, за да продаде стоката си. Опитал човечеца да мине с малка количка покрай камъка, да го заобиколи, но не се получило. Започнал  да  бута с всички сили, какво ли не  измислил и накрая успял да помести тежкия камък, а под него намерил една торба със златни жълтици. 

Поука: Препятствията и изпитанията идват пътя ни неслучайно.И когато сме изправени пред тях не бива да се отказваме. Трябва да положим всичките си усилия, за да ги преодолеем, а наградата, която ще получим от тях е нови умения, знания, опит, с които да достигнем до успеха.