Русенското училище „Възраждане“ е спазило новия закон за образованието, който влезе в сила от 1 август. Според него гимназиите, които досега бяха СОУ - средни общообразователни училища, вече са само СУ, т.е., не са общообразователни. Това е изписано на челната фасада на училището до Парка на възрожденците - то вече е СУ „Възраждане“. Сменили сме и печата, и всичко останало, каза Антоанета Лекова, заместваща директора Станислав Георгиев, който е в отпуска. 
Идентична е картината и в други училища, които вече наподобяват с абревиатурата си Софийския университет. В „Йордан Йовков“ разполагат с актуален комплект „акредитиви“ - гербов печат, обикновен училищен печат, актуализиран електронен подпис плюс още двата подписа, които се изискват от Министерството на образованието и науката, направена е пререгистрацията. 
Тези дейности са извършени в почти всички русенски екс-СОУ. Така че те вече са в готовност да посрещнат новата учебна година, накичени с новите определения, дадени им от закона. Впрочем, тази на пръв проглед не кой знае каква промяна - фактически само премахването на една буква „О“ - излиза на гимназиите около 300 лева: пререгистрации, печати, уведомления, оттам и информиране на всички институции и фирми, с които съответното училище има делови взаимоотношения. Ние тази работа вече сме си я свършили, не ни е за първи път да реагираме на такива „реформи“, коментираха от русенско средно училище, като не пожелаха да дадат мнение за смисъла от тази смяна на табелите.
В Русе СОУ бяха 7 общински, едно частно и едно духовно - мюсюлманското СОДУ. В областта има още пет такива училища - в Сливо поле, Ветово, Бяла, Две могили и Глоджево. Иначе казано, само от тези училища са излезли най-малко едни 4 хиляди и 200 лева. Какво ще даде това на учебния и възпитателния процес, е друг въпрос, който явно тепърва предстои да получи отговор /ако не смятаме, че той е предизвестен/.