Петър ГЕЦОВ
На 1 септември ще се проведе общо събрание на акционерите в „Тежко машиностроене“, което трябва да замени единия от двамата ликвидатори, научи „Утро“. Според публикувания дневен ред, се предвижда на мястото на Иван Маринов да бъде назначен Николай Добрев.
Само преди месец се проведе редовното общо събрание на акционерите на КТМ, в което с гласовете на държавата бяха освободени от отговорност за дейността им през 2015 г. двамата ликвидатори и Весела Ерменкова. Както „Утро“ писа, около 4 млн. лева събрани от ликвидацията останаха блокирани във фалиралата Корпоративна банка. Така 2298 физически лица, почти всички от Русе, които очакваха пари от ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД, се оказаха сред ужилените от източването на банката.
Ликвидацията на „Тежко машиностроене“ АД обаче бе протакана напълно излишно, тъй като всички дълготрайни и краткотрайни активи на комбината бяха продадени още през 2013 г. Събраните средства в края на 2013 г. възлизаха на 4,392 млн. лева, така че всеки акционер би получил по над 2 лева. Физически лица държат 162 949 броя акции, така че за тях сумата възлизаше на около 326 хил. лева. Ликвидаторите обаче не бързат и през 2014, според написаното от самите тях в отчета, се занимават с „мерки по актуализиране на адресите на 2298 броя физически лица акционери в дружеството“.
Според финансовия отчет на дружеството за 2015 г. наличните средства са в размер на 1,567 млн. лева, които обаче са блокирани. Приходите възлизат на символичните 1000 лева, но разходите са 102 хил. лева, от които 58 хил. за заплати на ликвидаторите и 35 хил. - за издръжка на собствениците (каквото и да значи това). E, хубавото е, че те са начислени, но не и платени, тъй като няма откъде. Но ако се появят пари, някои ще се облажат, вероятно не и дребните акционери.
Освен на разблокиране на депозита в КТБ (който намалява заради текущите разходи), акционерите би трябвало да разчитат и на плащания от благоевградската фирма „Съни-Тера 2007“ АД, с която на 31 октомври 2014 г. е сключен договор за цесия, за което разрешение дава министърът на икономиката. Споразумението предвижда прехвърляне на вземане в размер на 2 683 662,80 лева при сконто 5% или на цена 2 549 479,70 лева и срок за погасяване до 31 октомври 2017 г. Както се вижда от финансовия отчет за миналата година - през 2015 г. плащания по тази цесия няма.