„Дунав прес“ стана третият в България притежател на Удостоверение за зелена енергия, доказващо, че 100% от електричеството, доставяно на компанията, е произведена от възобновяеми източници. Документът беше официално връчен на русенската печатница от регионалния търговски директор на „Енерго-Про Енергийни услуги“ Албена Лазарова.
Удостоверенията за зелена енергия се базират на Гаранциите за произход, издадени от Агенция за устойчиво енергийно развитие. Всяко от тях има уникален номер, определен срок на валидност и се води в публичен регистър. „Енерго-Про Енергийни услуги“ е единственият доставчик в България, който дава възможност на своите клиенти да удостоверят, че закупената от тях електрическа енергия е произведена изцяло от възобновяеми източници. През тази година търговската верига „Кауфланд“ и туристическият комплекс „Шерба“ станаха притежатели на Удостоверения за зелена енергия.