„Как законно да си намаля данъците“ е заглавието на новата брошура, която ще се разпространява в НАП-Русе от този месец. Информацията може да помогне на всеки да реши отсега как да спести някой лев от дължимото към държавата, като ги пренасочи в своя полза или ги дари за култура, здравеопазване, социално подпомагане, образование и др.
Най-използвани възможности да спестим данъци, без да губим парите, остават спестовните застраховки „Живот“ и вноските в доброволен пенсионен фонд. За разход се признават вноските в размер до 10% от данъчната основа за всяка от двете възможности, така че общото облекчение може да достигне 20%. Всеки един от двата начина означава инвестиция в бъдещето и затваряне на парите за известен период от време. Заради данъчната отстъпка на практика правите инвестиция, от която сте 10% на плюс още в момента на подписването на договора. А за да постигнеш 10% доходност в днешните времена на ниски лихви, може да дотрябват и 10 години.
Отстъпката от 10% може да се получи и при закупуване на осигурителен стаж. Младите семейства, които са закупили жилище чрез ипотечен кредит, могат да приспаднат лихвените плащания по него от сумите на годишните данъчни основи.
Може да вложите и за обществени каузи част от парите си за данъци. С дарение в полза на Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ и/или Центъра „Фонд за лечение на деца“ може да се намали данъчната основа с до 50%. С парите, платени за култура, може да се намали с до 15% данъчната основа.
С до 5 на сто от всички доходи на физическите лица се намаляват сумите за облагане при дарения в полза на здравни или лечебни заведения, на специализирани институции за предоставяне на социални услуги и др.