Устройства за улавяне на бензиновите пари при зареждане на автомобили ще трябва да монтират бензиностанциите до края на 2016 година. Това напомнят от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/, която е контролен орган в случая. За района на Русе, Разград и Силистра новата разпоредба засяга 180 бензиностанции.
Изискването е въведено чрез специализирана наредба въз основа на директива на Европейския парламент.
Поводът за промените се корени в концентрацията на бензин, който в района на бензиностанциите сериозно надвишава нормалните показатели за чист въздух. Той е едно от признатите канцерогенни вещества. А голямо изпускане на бензин се получава именно при зареждането. Така чрез устройствата ще се улавят парите от резервоара на колите, докато те зареждат в бензиностанция.