Обществена поръчка за общо 53 500 лева без ДДС, чиято цел е да открие най-добрия план и идея за преобразяване и облагородяване на западен парк „Приста“ и лесопарк „Липник“, обяви община Русе. Офертите на кандидатите се очакват в спешен порядък, тъй като срокът за подаването им е до 5 август.
Както е известно, след дълги години бюрократични перипетии и битки, преди близо година - на 5 август, общината стана официален собственик на хижа „Приста“ и Текето. Тогава правителството прие решение за замяна на 2223 декара държавни гори с 3866 поземлени общински горски имоти. Заменените терени се намират в землищата на Долно Абланово, Хотанца, Ново село, Николово и Русе. А битката за вече занемарените, но някога привлекателни и атрактивни за русенци и гости на града имоти, бе поведена с идеята зоните отново да станат място за отдих и развлечение.
Всъщност с обявената обществена поръчка на този етап се търсят варианти за изработване на подробен устройствен план за двете места. Спечелилият с най-добър план за застрояване на парк Приста ще получи 20 400 лева без ДДС. По-висока цена е предвидена за идеята относно бъдещата визия на Текето - 33 100 без ДДС. 
Още щом имотите влязоха в ръцете на общината, кметът Пламен Стоилов представи вижданията на местната власт за двете зони. Идеята бе зоокътът на Текето да се разшири и той да се превърне в зоопарк и атрактивна за отдих крайградска зона. Покрай гребната база на брега на езерото пък намеренията са да се изгради цял комплекс за гребни спортове, които са част от златната визитна картичка на спортен Русе. 
Визията за парк Приста пък включва разработването му като лятна зона за почивка с облагородени плажове на брега на Дунав, оборудвани с кули за водни спасители, както и с места за пикник на открито и красиви паркови алеи.
За сбъдването на всички евентуални идеи вероятно ще се търси финансиране от Европейския съюз.