Електронните цигари, рекламирани като алтернатива на тютюнопушеното, се оказват не толкова безобидни. Учени предупреждават, че е-цигарите могат да причинят рак. Изследването, за което съобщава Американската химична асоциация (ACS), установява, че в парата от е-цигарите се съдържат опасни за здравето вещества, вкл. два нови канцерогена.Някои смеси са по-вредни от други, но практически във всички присъстват особено опасните две вещества, чиито производни са способни да предизвикат рак – гликол и глицерин. При нагряване, те се разлагат и образуват опасни съединения, включително канцерогените глицидол и епоксипропан.

Учените обръщат внимание също така на факта, че при повишаване на температурата на нагряване на смесите, се увеличава и количеството на вредните вещества. Това се получава и ако е-цигарата не се почиства регулярно.

Изследването на Бъркли Лаб заключава, че електронните цигари, макар и по-малко опасни за здравето от обикновените, също са много вредни. Резултатите от изследването ще послужат за изработване на изисквания към производителите, които да намалят вредата от е-цигарите.