8383 зрелостници са подали заявления за участие в държавните зрелостни изпити сесия август - септември 2016 г.

Желаещите да се явят на задължителната матура по български език и литература са 5246. Изпитът е на 29 август 2016 г. от 8.00 часа, съобщават от МОН.

6952 зрелостници са посочили в заявленията си, че ще се явят на втори задължителен изпит по предмет по избор.

Най-много - 3170 от тях - са предпочели география и икономика, а 2479 – биология и здравно образование. Втората задължителна матура ще се проведе на 30 август 2016 г. от 8.00 часа.

Държавните зрелостни изпити по желание на ученика ще са в периода 31 август – 2 септември 2016 г.

На 26 август 2016 г. зрелостниците, които са изявили желание да се явят на изпити, трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до участие в септемврийската сесия.