Нов статут получава Центърът за изпитване и сертифициране на земеделска и горска техника в Русе. Това става ясно от прието постановление на Министерски съвет, с което се изменят устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
Двата центъра за изпитване на техника със седалища в Пловдив и Русе досега бяха със статут на сектори към Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“. С постановлението се решава те да се обособят като териториални звена - Център за изпитване и сертифициране - Пловдив и Център за изпитване и сертифициране - Русе със статут на дирекции към същата Главна дирекция.
Центровете запазват функциите си по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
В последните години русенският център премина през няколко преструктурирания. В един момент дори имаше идея да бъде закрит и слят с Контролно-техническата инспекция, която обаче по-късно бе отхвърлена. КТИ вече е част от Областна дирекция „Земеделие“, но изпитвателният център оцеля.