Бивш ръководител от израелските тайни служби остро критикува Европа заради безсилието й към терористичната заплаха.

В Европа „няма система за държавна сигурност, доктрина за организирана борба на цялата държава с тероризма“, твърди Яков Кедми, бивш шеф на спецслужбата НАТИВ.

"Това, което стана в Ница, както каза един известен човек, е трагедия и позор за Франция. По-срамно поведение на полицията и службите за сигурност в Ница не може да се измисли. Тук може много да се говори, но основното е да има държавна система за борба с терора. Обща държавна политика, а не отделни действия на едни или други системи и служби, които освен това са твърде примитивно организирани и не могат да работят“, поясни Яков Кедми.

За да променят положението, европейците трябва да вземат под контрол групите население, от които произлизат терористите, и пропагандите средства, които въздействат върху тях, смята експертът. „Но за целта държавите трябва да бъдат организирани по съвсем други начин, включително и законодателството... Трябва много повече да се засили координацията и взаимодействието между всички структури на държавата. Последното нещо е да се повиши професионалното равнище на полицаите и силите за сигурност както за предотвратяване на терористични актове в потенциалните места, където те могат да станат, така и при реагирането на тях“, съветва Кедми.

Според него на Европа ще й трудно да копира опират на Израел заради различията в обстановката. Той поясни, че в Израел терористичните актове се извършват от хора, които не са граждани на Израел, а от араби от палестинските територии. Съответно Израел засили контрола върху местата, където те влизат в Израел, а също в граничната област на Ерусалим.

Докато в Европа терористите до голяма степен са интегрирани в обществото, което те атакуват, а противопоставящите им се силови структури, са подготвени по-лошо от израелските им колеги, твърди още събеседникът.

Яков Кедми се спира и на терористите единаци и борбата с тях. „Борбата с терористите единаци, с които се сблъска Израел и в последно време страните от Европа, изисква от службите за сигурност засилване на контрола върху интернет, където „съзрява“ подобно явление“. Според експертите спонтанността и самодостатъчността на терористите, които не са свързани директно с нито една от радикалните групировки, затруднява проследяването им и съответно предотвратяване на деянията им. „Все повече се засилва тероризмът, при който обладаният от радикалната идеология човек, не влиза в контакт с организациите, както беше по-рано, не преминава обучение в техните редици... Медиите, интернет позволяват всичко това да се извърши автономно. Много по-лесно е да намериш или купиш оръжие, експлозив или да използват нещо, което имаш по ръка като нож, брадва, автомобил“, поясни израелският специалист.

„Борбата с тях (с терористите единаци) изисква по-ефективен контрол върху всички подобни медии и техните ползватели... Работата с интернет, който е едно от основните средства за връзка и промиване на мозъците, трябва да бъде поставена на съвсем друго равнище от гледна точка на закона, технологиите, анализите и бързото реагиране от страна на спецслужбите и полицията“, добави той.

Той припомня, че серията от терористични нападения в страната му от есента са извършени именно от терористи единаци. „Този проблем не е решен, но тяхната ефективност (на терористите) спадна твърде силно. Ние съхраняваме и все повече засилване контрола върху всички средства за подаване на информация, на пропаганда или обучения на потенциални терористи и това дава резултат“, изтъкна Яков Кедми.