Общината и „БДЖ Пътнически превози“ да стопанисват и управляват съвместно единствения в България Музей на транспорта или той да стане изцяло общински. Това беше основната тема на вчерашната работна среща в областна администрация, в която участваха областният управител Стефко Бурджиев, кметът Пламен Стоилов, директорите на БДЖ Димитър Костадинов, на Историческия музей Николай Ненов и експерти. Повечето от участниците подкрепиха предложението за съвместно управление, като идеята е да се създаде нов юридически субект с нестопанска цел. По този начин БДЖ ще поддържа и подменя периодично експозициите в Музея на транспорта.
Предстои да се създаде работна група с експерти от общината и областна администрация, които да проучат подобен опит на съвместно сътрудничество, както и да подготвят проект за устав и учредителен акт. Бурджиев увери присъстващите, че областна администрация ще окаже подкрепа в координирането на действията на двете страни, за да се защити общественият интерес.
Следващата работна среща ще бъде през септември, като тогава ще бъдат представени направените анализи и предложения.