Фирма „Стар Кръвеник“ ЕООД търси инициативни млади хора за наемане по стажантска програма. Осигуряват се обучение и натрупване на стаж при работодател „Учебен център Рагина“ ЕООД, с наемане на трудов договор и изплащане на месечно възнаграждение. С оглед на разширяване на дейността, „Учебен център Рагина“ ЕООД планира да наеме на постоянен договор определен брой от успешно представилите се стажанти.

Предложението ни е следното:

 •   Старт: 01.09.2016
 •   Безплатни обучения с осигурена стипендия в размер на 10-15лв/присъствен ден*
  •    Обучение по професия - Сътрудник в маркетингови дейности (10 седмици)
  •    Обучение по компютърна грамотност – Word, Excel, Windows (2 седмици)
 •   Осигурено стажуване във фирма Учебен център Рагина ЕООД:
  •    Месечна заплата за времето на стажуването – 420лв./месец за срок 1-6 месеца
  •    По време на стажуването ще се фокусира върху стратегии за разширяване на дейността и представянето в интернет пространството.
 •   Работа след стажуването:
  •    Фирмата развива своята дейност осигуряване на различни видове обучения за деца и възрастни. За последните 2 години Учебен Център Рагина ЕООД е разширила дейността и търси нови кадри, чрез които да осигури лидерството си на пазара. За 2016/2017 г се планира отварянето на 2 нови офиса на фирмата. С оглед на това, на част от стажантите, отличаващи се с инициативност и качества, ще бъдат поканени на постоянен трудов договор.

Забележка: * Стипендия от 15 лв./ден ще получат стажанти с адресна регистрация извън гр. Русе

Изисквания към кандидатите:

 •   Да не са били наети лица на трудов договор през последните 4 месеца
 •   Да не са били заети с обучение или образование през последните 4 месеца
 •   Да имат навършени 16 години и да не са на повече от 29 навършени години към 15/09/2016
 •   Да имат завършено средно образование
 •   Да не са били регистрирани като безработни лица в бюрото по труда през последните 12 месеца

Информация за проекта:

Дейностите се извършват по проект BG05M9OP001-1.002-0048 „Ре-Старт за активен живот и интеграция на младите хора”, изпълняван от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАГИНА ЕООД, с партньор РАГИНА ООД, в рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, процедура "Активни", финансиран от Инициатива за младежка заетост и Европейския социален фонд.

Фирма „Стар Кръвеник“ ЕООД е подизпълнител, отговарящ за дейностите по идентифициране на неактивни млади хора по същия проект.