Нов ред и начин на продажба на фалиралата „Дунавска коприна“ ще трябва да гласуват кредиторите на дружеството на 5 август. Събранието се свиква от Русенския окръжен съд по молба на синдика Веселин Банков, който бе назначен през април миналата година. Кредиторите трябва да определят и метод за оценка на останалите непродадени активи. Така след 5-годишни безплодни опити да се продаде нацяло, предприятието може да бъде разделено на части и всяка сграда и парцел да се предложат на самостоятелен търг, което ще увеличи значително шанса за тях да бъдат намерени купувачи. 
Основните задължения на „Коприната“ са към държавата която обикновено не бърза да си прибере вересиите и ликвидацията се точи с години. Фалиралата тъкачница съвсем не е най-фрапиращият случай в това отношение, но е факт, че вече пет години се продава безуспешно, а през това време сградите, които са основният й актив, се рушат и губят стойност. А пари от продажбата им освен НАП чакат и множество бивши работници в тъкачницата, които имат да вземат неизплатени преди години заплати.
Справка в последния финансов отчет на „Дунавска коприна“ към края на 2015 г. показва, че активите на дружеството вече далеч не стигат за покриване на задълженията й. При обявяване на ликвидацията им те бяха с балансова стойност 20 млн. лева, което обаче бе явно нереална оценка. При първите назначени търгове за цялото предприятие се искаха към 8 млн. лева, което също се оказа твърде висока цена за потенциалните купувачи. През 2014 г. пазарната цена на имотите бе определена на 7,26 млн. лева, а сега наличните активи се оценяват на 5,27 млн. лева. Дългосрочните задължения възлизат на 9,184 млн. лева и е ясно, че не могат да бъдат покрити от продажбата. Също толкова ясно е обаче, че ако предприятието продължи да се продава нацяло, стойността му ще пада, докато се изравни с цената на земята. И дори по-надолу, тъй като сградите ще се окажат с отрицателна стойност заради разходите за събарянето им. Какъвто е случаят с друго русенско емблематично в миналото предприятие - „Локомотивен и вагонен завод“.