Рамков договор за двустранно сътрудничество подписаха вчера ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ проф.Велизара Пенчева и председателят на Селскостопанска академия в София проф.Тотка Трифонова. РУ и ССА ще си партнират в научноизследователската и приложна дейност. Двете институции вече имат успешни проекти. Сред тях са създадените през 2004-2015 г. шест почвозащитни технологии за отглеждане на пшеница и царевица на наклонен терен, както и система машини за това. 6-те технологии са утвърдени за масово внедряване в селското стопанство.