Със златен медал се завърнаха от Рибарица самодейците от групата за изворен фолклор „Чилновски баби“ при читалище „Светлина“ в двемогилското село Чилнов. Групата се включи в деветия Празник на народната носия и народните обичаи в историческата местност Костина, където е лобното място на революционера Георги Бенковски. 
Отличието Чилновските баби получиха в раздел  „Надпяване“. Гъдуларят Станчо Станчев, който съпровожда изпълненията на групата, също получи златен медал - в категория „Надсвирване“. За пътуването на Чилновските баби помогнаха дарителите Пламен Пенчев от Две могили и Ивайло Тагаров от Русе.