2383 русенци са декларирали до момента получените от тях нетрудови доходи от наеми, дивиденти и др., съобщи НАП-Русе. 1666 или около 70% от тях са подадени по електронен път с Персонален идентификационен код или с личен електронен подпис.
Обичайно такава декларация подават около 4000 данъкоплатци от областта. Те трябва да се отчетат пред данъчните до 31 юли, но тази година срокът е 1 август, тъй като последният ден от месеца се пада неделя. 
В декларацията образец 4001 се посочва размерът на данъците, които са удържани при изплащането на нетрудови възнаграждения, както и дивидентите в полза на физически и юридически лица. Документът се подава, ако сте наемодател и отдавате помещение под наем на друго физическо лице. В този случай трябва и да внесете дължимите авансови вноски също до 31 юли. Гражданите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, отдаващи помещения под наем, дължат авансов данък, едва когато получаваната през годината от тях сума надхвърли 7920 лв. от всички източници на доходи на лицето.
Декларация 4001 подават още самоосигуряващите се лица и земеделските производител, реализирали селскостопанска продукция или получили субсидии, т.е. с приходи от дейността. Пред НАП трябва да се отчетат и окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и др., дължими от местни и чуждестранни физически лица.