Проходилата в Русе, но вече регистрирана в София фирма „Астон сервиз“, която беше единственият кандидат по обществената поръчка за сметосъбирането и сметоизвозването в 13-те русенски села и в кварталите ДЗС, Средна кула, Долапите и Образцов чифлик, очаквано е избрана за изпълнител. Тя е класирана на първо място с 95 точки от специална комисия, която оцени техническото предложение и ценовата оферта на участника.
Предстои общината да сключи договор със собствениците на фирмата Стефан Иванов, Милко Такучев и Георги Харачерев, които имат дългогодишен опит в поддържането на хигиената в русенските села. Прогнозната стойност на поръчката, която е за следващите пет години, е 5 млн. лева с ДДС или по 1 млн. годишно.