Фирма „Астон сервиз“, която се грижи за чистотата на селата в общината, е спечелила конкурса за рециклиране на строителни отпадъци. Това стана ясно, след като в понеделник бяха отворени офертите на кандидатите. Освен регистрираната в София „Астон сервиз“ предложение е подала и русенската „ЖВ Груп“ ЕООД. Но тъй като нейн представител не се е явил на конкурса, обявен като присъствен, тази оферта не е разглеждана.
Победителят „Астон сервиз“ ООД, чийто предмет на дейност е сметосъбиране, сметоизвозване и дейности по управление на отпадъците, предлага инвестиция в размер на 220 000 лева. Това е с 20 000 повече от минимално заложената в конкурсните условия цена от 200 000 лева. Фирмата твърди, че мобилната инсталация може да заработи до 5 месеца. Цената за рециклиране на 1 тон строителни отпадъци ще бъде 7.95 лева при заложен праг в конкурсните условия не повече от 8 лева. Срещу месечен наем от 240 лева на фирмата ще бъде отдаден общински имот от 22 декара в местността Под Ормана, където да разположи така наречената трошачка за строителни отпадъци. Предстои до един месец да бъде сключен договор с фирмата-победител за срок от 5 години.
Решението за конкурса за мобилна инсталация за тежки и обемни боклуци бе взето на сесия на Общинския съвет на 22 май. Причина са високите такси, които строителният бранш трябва да плаща, за да изхвърля отпадъците си на сметището. Затова често те се трупат на нерегламентирани места. Тази година отчисленията към Министерството на околната среда и водите са 15 лева/тон, а следващата се предвижда да станат 35 лева и в бъдеще да растат прогресивно. За да се облекчат тежките разноски, едно от решенията е мобилната инсталация за трошене, обясни зам.-кметът Свилен Иванов. Раздробените строителни отпадъци ще бъдат използвани за направа на пътища, което се предвижда и по закон.
Междувременно Иванов е на оглед на инсталации за битови отпадъци в София, каквато предстои да се направи и в Русе. Конкурсните условия за новия завод бяха преработвани многократно, но поправките по тях вече са приключили и предстои да бъдат внесени. Двоуменето е дали да се търси частен инвеститор, който да строи инсталацията, или това да бъде направено от Общината. Тепърва предстои да се претеглят плюсовете и минусите на двата варианта. Проектът е на стойност около 15 милиона лева.